Suteiktas pasirinkimas. Pasirinkimo iliuzija – Šeima Ir Namai


prekiaujama su 10 tūkst geriausi pamm sąskaitos indeksai

Kaip gauti ES, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensaciją? TLK darbuotojas patikrins, ar gaudamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas užsienyje buvote apdraustas privalomuoju sveikatos suteiktas pasirinkimas. Jei buvote apdraustas, turėsite užpildyti nustatytos formos prašymą kompensuoti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas.

Jūs turite teisę pasirinkti vieną iš šių kompensavimo būdų: kompensavimą pagal ES šalies taip pat ir Jungtinės Karalystėskurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas; kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintas kainas, neviršijant faktinių išlaidų suteiktas pasirinkimas medicinos pagalbai.

suteiktas pasirinkimas

Kartu su prašymu kompensuoti Suteiktas pasirinkimas šalyse ar Jungtinėje Karalystėje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas TLK pateikite: savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, medicinos dokumentų išrašo apie Jums užsienyje suteiktas paslaugas kopiją, sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus.

Jei pageidausite, kad išlaidos suteiktas pasirinkimas pagalbai būtų kompensuojamos pagal ES šalies taip pat ir Jungtinės Karalystėskurioje buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, galiojančias šių paslaugų kainas, TLK darbuotojas užpildys standartinę Europos Komisijos patvirtintą pažymą ir kartu su Jūsų pateiktų medicinos bei finansinių dokumentų kopijomis išsiųs tos šalies, kurioje suteiktas pasirinkimas medicinos paslaugos suteiktos, valstybinio sveikatos draudimo įstaigai.

Ši draudimo įstaiga, įvertinusi pateiktus dokumentus, suteiktas pasirinkimas, kokią Jūsų išlaidų dalį reikia kompensuoti. Šios procedūros vykdomos remiantis ES teisės aktais, pagal kuriuos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos vadovaujantis paslaugas suteikusios šalies nacionaliniais teisės aktais.

suteiktas pasirinkimas

Primename, kad kitos ES šalies ar Jungtinės Karalystės gydymo įstaigoje sumokėti mokesčiai ir priemokos pagal šios šalies teisės aktus bei kitos išlaidos, neįskaičiuotos į būtinosios medicinos pagalbos paslaugų kainą, yra nekompensuojamos.

Gavusi būtinosios medicinos pagalbos paslaugas suteikusios ES šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigos atsakymą, TLK pasirūpins, kad šios draudimo įstaigos nurodyta suma būtų pervesta į Jūsų asmeninę sąskaitą ir apie pinigų pervedimą informuos raštu. Atkreipiame dėmesį, kad išlaidų kompensavimas gali užtrukti, nes suteiktas pasirinkimas Jums bus pervesta tik gavus ES šalies, kurioje buvo suteiktos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos atsakymą apie kompensuotiną sumą.

olymp prekyba, kaip atidaryti demonstracinę sąskaitą

Jei atsakymas ilgai negaunamas, galite kreiptis į TLK su prašymu kompensuoti Jūsų išlaidas būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms pagal Lietuvoje galiojančias sveikatos suteiktas pasirinkimas paslaugų kainas.

TLK komisija, gavusi šį prašymą, įvertins Jūsų pateiktus medicinos bei finansinius dokumentus ir priims sprendimą dėl išlaidų kompensavimo. Komisijai priėmus sprendimą kompensuoti išlaidas, reikiama suma bus pervesta į Jūsų asmeninę banko sąskaitą.

suteiktas pasirinkimas dvejetainiai opcionai strategija reali

Apie lėšų suteiktas pasirinkimas informuoti raštu. Atnaujinta:

suteiktas pasirinkimas