Valiutos pirkimo- pardavimo sutartis


Valiutos keitimo sandorių rūšys

Kokia turi būti pirkimo-pardavimo sutartis? Nors paprastai valiutos pirkimo- pardavimo sutartis sutartis gali būti sudaroma tiek žodžiu, tiek konkliudentiniais veiksmais išskyrus įstatymuose nustatytas išimtistačiau, siekiant aiškiau detalizuoti valiutos pirkimo- pardavimo sutartis sutarties šalių prisiimamas pareigas, įgyjamas teises bei siekiant lengviau įrodyti patį sutarties buvimo faktą, rekomenduotina pirkimo—pardavimo sutartį sudaryti raštu.

Be to, rašytinis sutarties tekstas galimai padės išvengti valiutos pirkimo- pardavimo sutartis dalies ginčų tarp šalių, iš anksto aptarti, kam tenka prekės pristatymo, pakrovimo, iškrovimo išlaidos ir kt. Atsižvelgiant į pirkimo—pardavimo teisinių santykių populiarumą, šiame straipsnyje pateikiamas trumpas keleto pagrindinių pirkimo—pardavimo sutarties aspektų apibūdinimas, o straipsnio pabaigoje pridedama pavyzdinė šios sutarties forma kartu su prekių perdavimo—priėmimo aktu.

super ženklas

Sutarties forma yra skirta kilnojamojo, neregistruotino daikto pirkimui—pardavimui. Pirkimo—pardavimo sutartis — tai susitarimas, kuriuo pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą prekę pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja tą daiktą prekę priimti ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą kainą.

Dalykas kas parduodama?

Faktinės aplinkybės, procesas nacionaliniame teisme ir prejudicinis klausimas 7. Bendruoju susitarimu buvo siekiama sudaryti sąlygas J. Petruchová sudaryti sandorius FOREX rinkoje pateikiant pavedimus dėl bazinės valiutos pirkimo ir pardavimo, kuriuos FIBO vykdytų per savo internetinę prekybos platformą. Šiuo tikslu bendrajame susitarime buvo numatyta, kad J.

Pirkimo—pardavimo sutarties dalyku gali būti bet kokie daiktai, kurie nėra išimti iš civilinės apyvartos. Tai gali būti tiek pardavėjo jau turimi daiktai, tiek daiktai, kuriuos pardavėjas sukurs ar įgis ateityje. Be to, šios sutarties dalyku gali būti ir turtinės teisės, kurių įstatymai nedraudžia perleisti, bei kitas turtas pvz. Būtina paminėti ir tai, kad pirkimo—pardavimo sutarties dalykas yra esminė šios sutarties sąlyga.

Paieškos rezultatai

Tai reiškia, jog jeigu iš sutarties nebus aišku, ką būtent pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka, sutartis bus laikoma nesudaryta. Todėl šioje sutartyje reikalinga aiškiai įvardyti apibūdinti prekę nurodyti prekės pavadinimą ir jos kiekį.

REGITRA. Registruok savo automobilį internetu!

Parduodamos prekės kaina turi būti išreikšta pinigais jeigu už prekę atsiskaitoma ne pinigais, o, pavyzdžiui, kitu daiktu — tokia sutartis paprastai bus laikoma ne pirkimo—pardavimo, bet mainų sutartimi. Kaina sutartyje gali būti nustatyta tiek litais, tiek ir užsienio valiuta.

Parašykite mums

Tačiau prekės kaina nėra esminė šios sutarties sąlyga. Tai reiškia, jog net jeigu sutartyje šalys nenurodė neaptarė prekės kainos, sutartis vis tiek bus laikoma sudaryta. Tokiu atveju prekės kaina bus laikoma ta kaina, kuri sutarties sudarymo metu buvo įprastai toje prekybos srityje mokama už tokius pat daiktus, parduodamus atitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja — protingumo kriterijus atitinkanti kaina.

Prekių kokybė.

Skambinkite naudodami „Skype'ą“

Sutartyje šalys taip pat gali aiškiai aptarti, kokius kokybės reikalavimus turi valiutos pirkimo- pardavimo sutartis parduodamos prekės. Be to, sutartyje gali būti nustatytas ir prekių kokybės garantijos terminas. Pažymėtina, jog jeigu prekių kokybė sutartyje nėra aptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai yra naudojami.

Tačiau, jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui.

Pagrindinės šalių pareigos.

valiutos pirkimo- pardavimo sutartis kaip carprice uždirba pinigus

Pagrindinės pardavėjo pareigos yra: 1 perduoti prekę ir nuosavybės teisę į ją pirkėjui; 2 užtikrinti, kad perduodama prekė atitiktų jai keliamus reikalavimus. Pažymėtina, jog pareiga perduoti prekę ir jos įvykdymo momentas yra labai svarbūs, nes paprastai nuo prekės perdavimo pirkėjui momento, pirkėjui pereina ir tos prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

valiutos pirkimo- pardavimo sutartis kaip užsidirbti pinigų parduodant internetu