Pasirinkimo logika


Išvados taisyklė: jei A yra teisingas teorijos teiginys ir jei pasirinkimo logika A seka B, tai B taip pat yra teisingas tos teorijos teiginys. Vadinasi A teisingas. B teisingas. Ši išvada teigia, kad iš teisingo antecedento logiškai seka teisingas konsekventas. Iš tiesų, jei koks nors teorijos teiginys teisingas, tai iš jo logiškai išvestas kitas teiginys taip pat turi būti teisingas. Nustatę aksiomas ir teiginių išvedimo iš aksiomų taisykles, parodysime, kaip teiginiai išvedami iš aksiomų.

Reikalavimai pasirinkimo logika teorijai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Dedukcinė teorija aiškinama dviem požiūriais — sintaksiniu ir semantiniu. Sintaksinis tyrimas reiškia, kad kalba formalizuojama, ji aiškinama kaip sistema formalių teiginių, susietų tarpusavyje pagal tam tikras formalias taisykles.

Sintaksiniu požiūriu dedukcinė teorija suprantama kaip visuma kurios nors kalbos ženklų ir išraiškų, kurie nagrinėjami tik kaip grafiniai ženklai, sutvarkyti pagal bendras kalbos sudarymo ir loginio išvedimo taisykles.

Dedukciniai samprotavimai

Semantinis tyrimas išaiškina, kokius objektus ji išreiškia, kokiai objektų sričiai ji taikoma. Suradus objektus, kuriems taikoma dedukcinė sistema, sakoma, kad surasta tos sistemos interpretacija. Dedukcinei teorijai keliami trys pagrindiniai reikalavimai: 1. Aksiomų nepriklausomumas. Aksiomos turi būti nepriklausomos viena nuo kitos, t.

Jei kuri nors aksioma nėra nepriklausoma, tai reiškia, kad pasirinkimo logika bereikalinga, ją galima išvesti iš kitų tos teorijos aksiomų. Bereikalingos aksiomos buvimas apsunkina dedukcinės teorijos neprieštaringumo įrodymą. Dedukcinė teorija turi būti neprieštaringa, t. Toks neprieštaringumas vadinamas sintaksiniu neprieštaringumu.

Jei pasirinkimo logika dedukcinės teorijos aksiomų galima išvesti teiginį ӯ ir jo neigimą, tai ji yra prieštaringa. Išeina, kad y teisingas ir ӯ teisingas. Bet žinome, kad prieštaravimo dėsnis neleidžia laikyti kartu teisingais teiginių y ir ne ӯ. Prieštaringoje teorijoje nėra skirtumo tarp tiesos ir klaidingumo, joje galima įrodyti bet kuriuos teiginius. Neprieštaringumo reikalavimas — pats svarbiausias reikalavimas, keliamas dedukcinei teorijai. Kita neprieštaringumo samprata yra semantinis neprieštaringumas: teorija yra semantiškai neprieštaringa, jei ji turi bent vieną modelį, t.

Dedukcinė teorija laikoma pilna, jei kiekvieną joje suformuluotą teiginį pasirinkimo logika įrodyti arba paneigti. Teiginio įrodymas dedukcinėje teorijoje — tai jo išvedimas iš aksiomų arba iš jau įrodytų teoremų. Teiginio paneigimas — to teiginio neigimo išvedimas. Jei dedukcinė teorija pilna, tai kiekvieną teiginį, suformuluotą tos teorijos teiginiais, galima išvesti iš jos aksiomų arba iš jau įrodytų teoremų arba iš jų galima išvesti to teiginio neigimą.

Teorijos pilnumas yra kiek mažesnės reikšmės negu neprieštaringumas, nes ir pilna teorija gali teikti daug duomenų apie joje tiriamus objektus. Teiginių pinokio galimybės, kaip nesudėtinga dedukcinė sistema, yra pilna. Kiekvieną teiginių logikos išraišką galima išvesti iš aksiomų, tuo įrodant jos teisingumą, arba įrodyti, kad ji neišvedama iš jų t. Tačiau ne kiekviena dedukcinė teorija yra pilna.

Dedukciniai samprotavimai – Vikipedija

Jei dedukcinė teorija yra sudėtinga, tai ji nepilna. Dedukcinės teorijos nepilnumas reiškia, kad joje galima suformuluoti teisingų teiginių, kurių negalima išvesti iš jos aksiomų. Deduktyviai sudaryta aritmetikos teorija jau nepilna. Giödelio teorema: Jei dedukcinė teorija pakankamai sudėtinga, išplėtota, tai iš jos aksiomų negalima išvesti visų tos teorijos teiginių.

Tai metais įrodė austrų logikas K. Giödelis, ir šis jo įrodymas vadinamas pirmąją Giödelio teorema. Ši teorema parodo, jog mokslo neįmanoma išreikšti tik deduktyviai, kad negalima visiška mąstymo proceso formalizacija. Formaliai sistema neišsemia teorijos. Teorijoje esama tokių pradinių prielaidų, kurios aiškiai neformuluojamos, pasirinkimo logika remiamasi intuityviai.

Lieka ir tam tikro neapibrėžtumo interpretuojant formalios sistemos alfabetą. Giödelio teorema rodo, kad kuriant sąvokines konstrukcijas susiduriama su problemomis, kurios neišsprendžiamos anksčiau sukurtais metodais. Antroji Giödelio teorema susijusi su neprieštaringumu. Ši teorema teigia: formalios teorijos neprieštaringumo neįmanoma įrodyti tos pačios teorijos priemonėmis. Teorija deduktyviai sudaroma tada, kai ji jau pakankamai ištirta, išplėtota.

Siekiant tiksliai ir griežtai išreikšti teorijos teiginius, ji sudaroma deduktyviai, vienus jo teiginius laikant aksiomomis ir iš jų logiškai išvedant kitus teiginius. Dedukcinio metodo struktūra[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Teorija, kurioje taikomas dedukcinis metodas, vadinama dedukcine teorija. Dedukcinė teorija — tai sąvokų ir teiginių sistema, turinti šiuos požymius: Visi dedukcinės teorijos teiginiai teisingi.

Dedukcinėje teorijoje nedidelis skaičius teiginių priimama be įrodymo, o iš jų pagal iš anksto nustatytas logikos taisykles išvedami kiti dedukcinės teorijos teiginiai.

Dedukcinėje teorijoje nedidelis skaičius sąvokų neapibrėžiama, ir šiomis neapibrėžiamomis sąvokomis apibrėžiamos visos kitos dedukcinės teorijos sąvokos. Panagrinėsime šiuos dedukcinės teorijos požymius: Pirmasis požymis labai reikšmingas. Kadangi mokslas ieško tiesos, o dedukcinėje teorijoje visi teiginiai teisingi, tai, atrodo, mokslai turėtų siekti savo teorijas kurti deduktyviai. Pasirinkimo logika ne kiekvieną mokslo discipliną galima brokeris ieško partnerių deduktyviai.

Dedukcinis metodas taikomas logikoje, matematikoje, kai kuriuose teoriniuose gamtos moksluose. Šių mokslų sąvokos pakankamai stabilios, kad joms būtų galima taikyti dedukcinio metodo reikalavimus. Tačiau pasirinkimo logika mokslų dedukcinis metodas nepritaikomas, pavyzdžiui, zoologijoje, botanikoje, socialiniuose moksluose.

Šiaip ar taip, dedukcinis metodas taikomas vis naujose disciplinose, naujose teorijose, pavyzdžiui, struktūrinėje lingvistikoje.

Augimo logika prieš stokos logiką

Antrasis dedukcinės teorijos požymis tas, kad šioje teorijoje nedidelis pasirinkimo logika teiginių priimama be įrodymo. Šie pradiniai teorijos teiginiai, kurie laikomi teisingais be įrodymo, vadinami aksiomomis.

Dėl to ir pasirinkimo logika metodas kitaip dar vaidinamas aksiominiu metodu. Pradiniai teiginiai — aksiomos — iš kokių nors kitų teiginių neišvedami. Tačiau iš aksiomų išvedami kiti tos teorijos teiginiai. Teiginiai iš aksiomų išvedami pagal iš anksto nustatytas logikos taisykles.

Vadinasi, deduktyviai kuriant kokią nors mokslo teoriją, remiamasi: 1 konkrečia tos mokslo teorijos medžiaga; 2 logika, nes iš tos teorijos aksiomų teiginiai išvedami pagal logikos dėsnius. Trečiasis dedukcinės teorijos požymis nurodo, kad nedidelis skaičius šios teorijos sąvokų joje neapibrėžiama. Neapibrėžiamos sąvokos — tai sąvokos, esančios aksiomose, t. Iš sąvokų apibrėžimo teorijos žinome, kad sąvoka A apibrėžiama sąvoka B, o sąvoka B apibrėžiama sąvoka C ir t.

Tačiau šis procesas negali būti nepabaigiamas, esama tokių sąvokų, kurios yra pradinės, kitomis sąvokomis neapibrėžiamos, — tai sąvokos, esančios pačiose aksiomose. Šiomis pasirinkimo logika apibrėžiamos visos kitos dedukcinės teorijos sąvokos.

Sudarant koki nors mokslo teoriją dedukciniu metodu, kai kurie tos teorijos teiginiai laikomi aksiomomis jose esančios sąvokos neapibrėžiamos ir iš aksiomų pagal iš anksto nustatytas logikos taisykles išvedami kiti jos teiginiai. Išvestiniai samprotavimai iš paprastų sprendinių. Išvestiniai samprotavimai, susidedantys iš kelių dviejų ar daugiau prielaidų, būna įvairių rūšių.

Spausdinti Siekiant projekto tikslų — plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14—19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį ir didinti mokinių pasirinkimo galimybes ir ugdymo turinio patrauklumą, atsižvelgiant į šiuolaikinio darbo pasaulio poreikius, kartu su projekto pasirinkimo logika išbandomas ekspertų kuriamas ugdymo organizavimo modelis, skirtas 9—12 klasių mokiniams atsižvelgus į jų poreikius, galias ir polinkius, siejamas su dalykų programų ar jų modulių didesniu pasirinkimu.

Pirmiausia jie skirstomi į išvestinius samprotavimus iš paprastų sprendinių ir išvestinius samprotavimus iš sudėtingų sprendinių. Išvestiniai samprotavimai iš paprastų sprendinių savo ruožtu yra skirstomi į samprotavimus iš atributinių kategoriškų sprendinių ir samprotavimus iš reliacinių sprendinių. Samprotavimai iš atributinių sprendinių priklausomai nuo prielaidų skaičiaus — dviejų ar daugiau — skirstomi į paprastąjį kategorišką silogizmą ir sudėtingąjį kategorišką silogizmą. Paprastasis kategoriškas silogizmas: Pasirinkimo logika kategoriškas silogizmas gr.

Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika

Syllogistikos — išvedantis samprotavimą yra labiausiai paplitusi ir svarbiausia samprotavimo iš paprastųjų atributinių sprendinių forma.

Paprastojo kategoriško silogizmo struktūra.

dvejetainiai opcionai atsiliepimai quck cas tikras įrodytas uždarbis internete be investicijų

Jis paprastuoju vadinasi būtent todėl, kad susideda tik iš dviejų prielaidų, ypatingu būdu susijusių tarpusavyje, ir išvados. Sąvokos, sudarančios silogizmo premisas, yra vadinamos silogizmo terminais. Kiekviename silogizme yra trys terminai: Išvados subjektas vadinamas mažuoju terminu. Žymimas S. Išvados predikatas vadinamas didžiuoju terminu.

Autorius -iai vèrtinimų lògika, modalinės logikos šaka, tyrinėjanti vertinimų loginę struktūrą ir loginius ryšius.

Žymimas raide P. Mažasis ir didysis terminai S ir P vadinami kraštutiniais terminais. Terminas, esantis abiejose premisose ir nesantis išvadoje, yra vadinamas viduriniuoju terminu. Pasirinkimo logika M. Kiekviename silogizme yra pasirinkimo logika terminai: 1. Išvados subjektas vadinamas mažuoju terminu.

Silogizmas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Silogizmas — tai dedukcinis samprotavimas, kuriame nustatomas ryšys tarp išvadoje esančių kraštutinių terminų, remiantis jų santykiu su viduriniuoju terminu premisose. Premisa, kurioje yra didysis terminas Pvadinama didžiąja premisa, o toji, kurioje yra mažasis terminas Svadinama mažąja premisa.

pasirinkimo logika

žaidimai ios su kriptovaliutų pajamomis likusių pajamų internete

Paprastai didžioji silogizmo premisa rašoma pirmoje eilutėje. Iš šių premisų silogizme išvedama ne bet kokia išvada, o tokia, kokią leidžia silogizmo taisyklės, kurios skirstomos į terminų ir premisų taisykles. Terminų taisyklės:[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] 1.

Kiekviename silogizme turi būti tik trys terminai — mažasis, didysis ir vidurinysis. Iš dviejų terminų negalima daryti išvados, nes nėra juos siejančio termino. Pasirinkimo logika terminų daugiau negu trys, išvada taip pat negalima. Terminų suketverinimas yra klaida, kuri atsiranda, kai vidurinysis terminas vienoje premisoje vartojamas viena reikšme, o antrojoje — kita reikšme tapatybės dėsnio pažeidimas.

Vidurinysis terminas turi būti suskirstytas bent vienoje premisoje. Terminas, nesuskirstytas premisoje, negali būti suskirstytas išvadoje. Pažeidus šią taisyklę, daroma klaida, vadinama neteisėtu termino išplėtimu. Pasirinkimo logika dviejų dalinių premisų nedaroma jokia išvada.

pasirinkimo logika

Jei viena premisa dalinė, tai ir išvada dalinė. Iš dviejų neigiamų premisų negalima daryti jokios išvados. Jei viena iš premisų neigiama, tai ir išvada neigiama.

dvejetainiai parametrai ištrinti

Jei abi premisos yra strategijos pradedantiesiems dvejetainiai variantai vaizdo įrašas, tai negalima padaryti neigiamos išvados.

Sudėtingasis kategoriškas silogizmas: Sudėtingasis kategoriškas silogizmas pasirinkimo logika sudarytas iš keleto tam tikru būdu tarpusavyje susijusių silogizmų. Toks samprotavimas vadinamas polisilogizmu pasirinkimo logika. Poly — daug. Polisilogizmų būna dviejų rūšių. Tai soritai gr. Sorites — krūvos pavidalo ir epichereimos. Sorituose yra praleidžiama tarpinė išvada.

Account Options

Epichereimose prielaidomis yra entimemos. Išvestiniai samprotavimai iš sudėtingų sprendinių[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Šio tipo samprotavimuose loginę išvados seką nulemia ne subjektyvūs predikatiniai santykiai, kaip samprotavimuose iš paprastų sprendinių, o tik loginis pasirinkimo logika tarp sudėtingą samprotavimą sudarančių sprendinių.

bitcoin mainai su kortele qopton binarinės parinktys

Priklausomai nuo šio ryšio pobūdžio yra skiriami du tipai išvestinių samprotavimų iš sudėtingų sprendinių — sąlyginis ir atskiriamasis. Sąlyginiai samprotavimai Sąlyginiu vadinamas samprotavimas, kuriame nors viena iš prielaidų yra sąlyginis sprendinys. Priklausomai nuo to, kiek yra prielaidų — sąlyginių sprendinių — viena ar abi, yra skiriamos dvi sąlyginių samprotavimų rūšys — sąlyginiai kategoriški ir grynai sąlyginiai. Sąlyginis kategoriškas samprotavimas. Jį sudaro viena sąlyginė ir viena kategoriška prielaida.

Išvada šiuo atveju — kategoriškas sprendinys. Loginiu tokio samprotavimo pagrindu yra pasirinkimo logika tarp priežasties ir pasekmės antecedento ir konsekvento.

Naršymo meniu

Sąlyginiame kategoriškame samprotavime mąstoma keturiomis galimomis kryptimis: Nuo priežasties teigimo prie pasekmės teigimo; Nuo priežasties neigimo prie pasekmės neigimo; Nuo pasekmės teigimo prie priežasties pasirinkimo logika Nuo pasekmės neigimo prie priežasties neigimo.

Atskiriamieji samprotavimai Atskiriamuoju vadinamas toks samprotavimas, kurio bent viena prielaida — atskiriamasis sprendinys disjunkcija. Pasirinkimo logika nuo kitos prielaidos pobūdžio yra skiriamos pasirinkimo pasirinkimo logika atskiriamųjų samprotavimų rūšys: atskiriamasis kategoriškas, atskiriamasis sąlyginis ir grynai atskiriamasis.

Atskiriamasis kategoriškas samprotavimas. Jį sudaro atskiriamoji ir kategoriška prielaidos. Išvada — kategoriškas sprendinys. Atskiriamojo kategoriško samprotavimo taisyklės: Sprendinys privalo būti griežtai atskiriamasis, t.

Dilema — dis — dukart, lemma — prielaida. Jame viena premisa — sąlyginis teiginys, kita — atskiriamasis. Išvada gali būti kategoriška arba atskiriamoji.

Priklausomai nuo minties krypties yra skiriamos dvi pagrindinės dilemų rūšys konstruktyvioji kuriamoji ir destrukcinė griaunamoji. Formalios dedukcijos metodas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Įrodyti samprotavimo pagrįstumą FD metodu — tai išvadą pasirinkimo logika, žingsnis po žingsnio išvesti iš duotųjų prielaidų pagal logikos taisykles. Kiekvienas tokio išvedimo žingsnis turi būti pateisintas konkrečia išvedimo ar ekvivalencijos taisykle. Kiekvieno žingsnio rezultatas — turėtų prielaidų loginio turinio išsklaida, taigi — nauja prielaida tolesniems išvedimo žingsniams.