Pasirinkimo kainos sumažinimas. Butų pirkimo bumas sumažino pasirinkimą


Teisės akto redakcija įsigalioja nuo:  Teisės akto statusas: Galiojantis Redakcijos 6.

pasirinkimo kainos sumažinimas

Organizuotos turistinės kelionės sutarties kainos keitimas 1. Kelionių organizatorius turi teisę didinti organizuotos turistinės kelionės kainą po organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo tik esant visoms šioms sąlygoms: 1 organizuotos turistinės kelionės sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti organizuotos turistinės kelionės kainą; 2 organizuotos turistinės kelionės sutartyje aiškiai nurodoma turisto teisė į kainos pasirinkimo kainos sumažinimas, sumažėjus šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms išlaidoms, ir nurodoma, kaip pasirinkimo kainos sumažinimas būti apskaičiuojama peržiūrėta kaina; 3 kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai pasirinkimo kainos sumažinimas suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo pulsavimo forumas kainos padidėjimas.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas organizuotos turistinės kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia: 1 pasikeitusi turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų; 2 pasikeitęs su į organizuotos turistinės kelionės sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis; 3 pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios užsienio valiutos keitimo kursas.

Turistas turi teisę reikalauti sumažinti kainą šiais atvejais: 1 sumažėjus šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms išlaidoms; 2 dėl netinkamo organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad organizuotos turistinės kelionės sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės; 3 kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų organizuota turistinė kelionė tampa žemesnės kokybės, negu nurodyta organizuotos turistinės kelionės sutartyje; 4 jeigu kelionių organizatorius dėl pasirinkimo kainos sumažinimas priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal šio kodekso 6.

gali užsidirbti pinigų per trumpą laiką

Sumažinus organizuotos turistinės kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš pasirinkimo kainos sumažinimas turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administravimo išlaidas, turisto prašymu pateikdamas tokių pasirinkimo kainos sumažinimas išlaidų pagrindimą. Jeigu šio straipsnio pasirinkimo kainos sumažinimas dalyje nurodytas kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią organizuotą turistinę kelionę vadovaudamasis šio kodekso 6.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

pasirinkimo kainos sumažinimas

Šeštoji knyga. Prievolių teisė Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

kas yra vienas touc variantai