Kriptovaliutų portfelio investicijos


Global investment portfolio;Diversification;Asset allocation strategy;Alternative asset classes;Cryptocurrency;Globalus investicinis portfelis;Diversifikavimas;Turto paskirstymo strategija;Alterntyvios turto klasės;Kriptovaliuta Abstract: In a changing investment environment, investors are increasingly interested in developing their diversified portfolios in a global environment and they investing not only in traditional but also in alternative asset classes.

kriptovaliutų portfelio investicijos

Cryptocurrency became a great discovery for investors, as a tool for diversification. The aim of the thesis is to build and test global diversified portfolios using alternative asset classes and to assess the possibilities of portfolio diversification, including cryptocurrency.

ar įmanoma uždirbti iš rankų darbo

The first part of the thesis describes traditional and alternative asset classes as an investment object, examines their advantages and disadvantages, and the theoretical aspects of global investment portfolios presented in the scientific literature. The second part of the thesis presents the methodology of the empirical research, hypothesis, the logic research stages, methods and the limitations of the research.

kriptovaliutų portfelio investicijos

The third part provides the results of empirical research using the developed methodology. The empirical study involves analyzing and evaluating the results of kur uždirbti vieną bitcoiną diversified investment portfolios that include traditional and alternative asset classes and are based on kriptovaliutų portfelio investicijos different asset allocation strategies.

  1. SENSE m.
  2. Monex prekybos leidimas
  3. Dvejetainių opcionų brokerių kotiruotės
  4. Pajamos iš bitcoin premijų
  5. Crypto Investicijos – Kriptovaliutos, ICOs, P2P, Crowdfunding
  6. Eksperto prognozė: kaip kriptovaliutų rinka atrodys metais - DELFI Verslas
  7. Kur pelninga pirkti bitcoin
  8. Pramoninė prekyba petrozavodske

It also explores the possibility of building and optimizing a global portfolio through diversification using one or more cryptocurrency, assessing the benefits to the investor in terms of risk and return. The results of the empirical study confirm that the use of alternative asset kriptovaliutų portfelio investicijos, including cryptocurrency, to diversify global investment portfolios helps to improve portfolio performance.

demo sąskaitos bnary kaip išimti kriptovaliutą į eurų dolerių

Kintančioje investavimo aplinkoje investuotojai vis dažniau domisi galimybėmis, formuojant savo diversifikuotus portfelius globalioje aplinkoje, investuoti ne tik į tradicines, bet ir į alternatyvias turto klases. Kriptovaliutos, kaip viena iš alternatyvių turto klasių, pastaruoju metu tapo investuotojų, susidomėjimo objektu ir globalių portfelių diversifikavimo priemone.

pamm sąskaitos peržiūra

Tyrimo tikslas yra sudaryti ir ištirti globalius diversifikuotus portfelius, panaudojant alternatyvias turto klases bei įvertinti investicinių portfelių diversifikavimo, įtraukiant kriptovaliutas, galimybes. Baigiamojo darbo pirmojoje dalyje apibūdinamos tradicinės ir alternatyvios turto klasės kaip investicijų objektas, nagrinėjami jų privlumai bei trūkumai, taip pat globalių investavimo portfelių formavimo teoriniai aspektai, pateikti mokslinėje literatūroje.

Antrojoje darbo dalyje kriptovaliutų portfelio investicijos tyrimo metodologija, apimanti hipotezių empiriniam tyrimui pagrindimą, tyrimo loginio nuoseklumo, jo atskirų etapų, pasirinktų tyrimui metodų bei tyrimo apribojimų pristatymą.

floros variantas

Trečiojoje dalyje pateikiami susisteminti empirinio tyrimo, taikant parengtą metodologiją, rezultatai. Empirinis tyrimas apima globalių divesifikuotų investavimo portfelių, įtraukiančių tradicines ir alternatyvias turto klases ir sudaromų taikant keturias skirtingas turto paskirstymo stategijas, rezultatų analizę ir vertinimą.

Taippat nagrinėjama galimybė sudaryti ir optimizuoti globalų portfelį, diverifikavimui panaudojant vieną arba kelias kriptovaliutas, vertinant naudą investuotojui rizikos ir pelningumo atžvilgiu.

Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad alternatyvių turto klasių, tame tarpe ir kriptovaliutų, panaudojimas diversifikuojant globalius investavimo portfelius leidžia pagerinti portfelių rezultatus.